Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 | Toyota Long Biên

Toyota Fortuner 2.4MT 4x2

• 7 chỗ• SUV• Dầu• Xe trong nước • Số sàn 6 cấp/6MT

Giá từ: 995,000,000 đ

Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 | Toyota Long Biên

Toyota Fortuner 2.4AT 4x2

• 7 chỗ• SUV• Dầu• Xe trong nước • Số tự động 6 cấp/6AT

Giá từ: 1,080,000,000 đ

Toyota Fortuner 2.8AT 4x4 | Toyota Long Biên

Toyota Fortuner 2.8AT 4x4

• 7 chỗ• SUV• Dầu• Xe trong nước • Số tự động 6 cấp/6AT

Giá từ: 1,396,000,000 đ

Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 | Toyota Long Biên

Toyota Fortuner 2.7AT 4x2

• 7 chỗ• SUV• Xăng• Xe nhập khẩu • Hộp số tự động 6 cấp

Giá từ: 1,130,000,000 đ

Toyota Fortuner 2.7AT 4x4 | Toyota Long Biên

Toyota Fortuner 2.7AT 4x4

• 7 chỗ• SUV• Xăng• Xe nhập khẩu • Hộp số tự động 6 cấp

Giá từ: 1,230,000,000 đ

Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | Toyota Long Biên

Fortuner Legender 2.4AT 4X2

• 7 chỗ• SUV• Dầu• Xe trong nước • Số tự động 6 cấp/6AT

Giá từ: 1,195,000,000 đ

Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | Toyota Long Biên

Fortuner Legender 2.8AT 4x4

• 7 chỗ • SUV • Dầu • Xe trong nước • Số tự động 6 cấp/6AT

Giá từ: 1,426,000,000 đ

toyota long biên guide toyota long biên sevices Toyota Long Biên, Hà Nội toyota long biên facebook toyota long biên youtube
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
© Toyota Long Biên